Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

Projekt 2.5

Zakończenie projektu ,,Gotowi na zmiany"

Zakończenie projektu ,,Gotowi na zmiany”

W dniu 31.12.2020r, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zakończył realizację projektu ,, Gotowi na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna. Głównym celem projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku. W ramach projektu powstały zespoły / stanowiska pracy takie jak: Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją, Zespół ds. usług, Stanowisko ds. pierwszego kontaktu i Stanowisko ds. pracy socjalnej. Oddzielenie wsparcia finansowego od pracy socjalnej i usług przyczyniło się do skuteczniejszego podejmowania działań profilaktycznych oraz rozwiązywania problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji i łagodzenia skutków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi, adekwatnych do potrzeb podopiecznych oraz wzmacnia ich aktywności z wykorzystaniem ich zasobów i zasobów środowiska lokalnego. W takiej formule Ośrodek Pomocy Społecznej będzie pracował przez najbliższy okres.

 
 

Szkolenie pracowników OPS w dniu 23-24.09.20 r.

W dniach 23-24.09.2020r. odbyło się szkolenie z zakresu superwizji dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, które zostało zorganizowane w ramach projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Zmiana organizacyjna struktury pracy pracowników socjalnych

W związku z realizacją przez OPS w Szprotawie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. do projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 września 2020r. następuje zmiana organizacyjna struktury pracy pracowników socjalnych.
 

Stanowisko/zespół

Pracownik socjalny

Telefon

Zakres

Stanowisko
ds. pierwszego kontaktu

(ul. Żagańska 6)

Małgorzata Rybak

533-324-103

Osoby zgłaszające się pierwszy raz po pomoc społeczną do OPS lub które niekorzystały z pomocy 5 lat i dłużej, wynagrodzenia dla opiekuna prawnego;

Stanowisko ds. pracy socjalnej

(ul. Żagańska 6)

Maria Tomaszewska

533-324-101

Prowadzenie pracy socjalnej

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

(ul. Żagańska 6)

Renata Szlachta

533-324-104

Zasiłki: celowe, okresowe, stałe, posiłki, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

Marta Jędroszkowiak

533-324-110

Anna Suszko

699-902-733

Agnieszka Kuzyszyn

699-902-732

Sylwia Radzimska

699-902-734

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

(ul. Krasińskiego 23)

Aneta Ciołka

533-324-102

Zespół ds. usług

(ul. Krasińskiego 23)

Marta Cyganik

699-902-731

Usługi opiekuńcze (przyznawanie wszystkich świadczęń osobom korzystającym z usług opiekuńczych), schroniska, noclegownie, śds, dsm, dps, mieszkania chronione, pogrzeby, drewno opałowe, POPŻ;

Magda Leszko

699-902-718

Zbigniew Miga

699-902-719

Asystenci rodziny

Emilia Domagała

697-987-141

 

Małgorzata Stępińska

533-324-105

 


Szkolenie pracowników OPS w dniu 14-15.09.20 r.

W dniach 14-15.09.2020r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie uczestniczyli w szkoleniu „Modele realizacji usług wybrane wg potrzeb gminy” zorganizowanego w ramach projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Szkolenie pracowników OPS w dniu 9-10.09.20 r.

W dniach 09-10.09.2020r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie uczestniczyli w szkoleniu „Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, pracą w grupach i pracą w środowisku - projekt socjalny” zorganizowanego w ramach projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 


Szkolenie pracowników OPS w dniu 29.06.20 r.

W dniu 29.06.2020 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie uczestniczyli w szkoleniu "Obsługa klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, podejście do trudnego klienta, bezpieczeństwo, równość płci i niedyskryminacji w obsłudze" zorganizowanego w ramach projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


ZMIANA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA W ZAKRESIE PRACY SOCJALNEJ

 

W związku z przystąpieniem OPS w Szprotawie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. do projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
od 4 maja 2020r. następuje zmiana organizacyjna struktury pracy pracowników socjalnych.

 

Istotną zmianą jest to, że podział Gminy na dotychczasowe rejony przestaje obowiązywać z dniem 4 maja br. Pracownicy socjalni będą pracować w zespole ds. pracy socjalnej, w zespole ds. usług, w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz na stanowisku ds. pierwszego kontaktu.

 

Osoby zgłaszające się po pomoc społeczną po raz pierwszy do Ośrodka powinny kontaktować się z pracownikiem ds. pierwszego kontaktu. Osoby korzystające z pomocy OPS powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych wg załączonego schematu. Mając na względzie tak duże zmiany prosimy Państwa o wyrozumiałość i w razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
z dotychczasowym pracownikiem socjalnym. Godziny pracy pracowników socjalnych pozostają bez zmian.

Stanowisko/zespół

Pracownik socjalny

Telefon

Stanowisko
ds. pierwszego kontaktu

(ul. Żagańska 6)

Małgorzata Rybak

533-324-103

Zespół ds. pracy socjalnej

(ul. Żagańska 6)

Agnieszka Kuzyszyn

699-902-732

Maria Tomaszewska

533-324-101

Sylwia Radzimska

699-902-734

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

(ul. Żagańska 6)

Renata Szlachta

533-324-104

Marta Jędroszkowiak

533-324-110

Anna Suszko

699-902-733

Zespół ds. usług

(ul. Krasińskiego 23)

Marta Cyganik

699-902-731

Magda Leszko

699-902-718

Zbigniew Miga

699-902-719

Aneta Ciołka

533-324-102

Asystenci rodziny

Emilia Domagała

697-987-141

Małgorzata Stępińska

533-324-105

Zespół Interdycyplinarny

 

Renata Szlachta

533-324-104

 

 

Załączniki:


Szkolenie pracowników OPS w dniu 04.06.20 r.

W dniu 04.06.2020 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie uczestniczyli w szkoleniu on-line "Nowe rozwiązania organizacyjno - prawne w pomocy społecznej (idea zmian, wymogi, zadania, zakresy czynności, współpracy i wymiany informacji)" zorganizowanego w ramach projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Protokół postepowania.  Zakup mebli na potrzeby pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie

 

Załączniki:


Szkolenie pracowników OPS w dniu 03.03.20 r.

W dniu 03.03.2020 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie uczestniczyli w szkoleniu "Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej" zorganizowanego w ramach projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Zapytanie ofertowe na zakup mebli biurowych.

Załączniki:


 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie w 2020r. realizowany jest projekt: "Gotowi na zmiany". W trakcie realizacji w/w projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla pracowników OPS w Szprotawie:

  • Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej;
  • Nowe rozwiązania organizacyjno – prawne w pomocy społecznej (idea zmian, wymogi, zadania, zakresy czynności, współpracy i wymiany informacji);
  • Obsługa klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, podejście do trudnego klienta, bezpieczeństwo, równość płci i niedyskryminacji w obsłudze;
  • Modele realizacji usług wybrane wg potrzeb gminy;
  • Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, pracą w grupach i pracą w środowisku - projekt socjalny;
  • Szkolenie z zakresu superwizji dla pracowników socjalnych.

Protokół postepowania - "Zakup sprzętu komputerowego"

Załączniki:

 


 


Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń OPS

 

 


Zapytanie ofertowe na szkolenia dla pracowników OPS

 

Załączniki:

 


Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji KSIĘGOWA PROJEKTU


Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji EKSPERTA DS. WDROŻENIA ZMIAN


 

Informacja o projekcie "Gotowi na zmiany"

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt: "Gotowi na zmiany". Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej poprzez utworzenie 3 zespołów i 1 stanowiska pracy tj. zespół ds. pracy socjalnej, zespół ds. usług, zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz stanowisko ds. pierwszego kontaktu. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej, szkolenia dla pracowników OPS w Szprotawie oraz doposażenie Ośrodka.

Projekt jest w całości dofinansowany ze środków UE i wartość realizacji wynosi 383 936,37 zł.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Tadeusz Pozaroszczyk

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00