Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

RODO - Klauzula Informacyjna

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, w budynkach przy ul. Żagańska 6 oraz ul. Krasińskiego 23.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@ops-szprotawa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - ustawa o pomocy społecznej/ ustawa o systemie oświaty / ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/ ustawa o świadczeniach rodzinnych / ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów/ ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/ ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"/rządowy program „Dobry start”.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w
pkt 3 jest obligatoryjne.

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00