Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

Formy pomocy

Formy pomocy

formy_pomocy, zdjęcie trzymających się dłoni

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

1. PIENIĘŻNYCH:

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

 • pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,

 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielenie w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

 • praca socjalna,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • składki na ubezpieczenia społeczne,

 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • sprawienie pogrzebu,

 • schronienie,

 • posiłek,

 • niezbędne ubranie,

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • interwencja kryzysowa,

 • mieszkanie chronione,

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00