Przejdź do treści

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie mieści się w dwóch placówkach:

 


ul. Krasińskiego 23
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

ul. Sienkiewicza 5
67-300 Szprotawa
tel: 68 376 26 81
fax: 68 376 26 99

 

godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek w godz: 7.00 - 15.00

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną do realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie. Działa na podstawie następujących przepisów:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.)
  • Uchwały Nr XXXVIII/328/09  Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie.
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
  • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).


Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 827901