Przejdź do treści
Fundusze Europejskie

Aktywna Integracja - alternatywą na lepsze jutro

 

Projekt pt: „Aktywna Integracja - alternatywą na lepsze jutro”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie od 2008 roku realizuje projekt systemowy pt. "Aktywna integracja - alternatywą na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od 2008 – 2010 roku skupiliśmy się głównie na aktywnej reintegracji bezrobotnych w tym niepełnosprawnych - mieszkańców miasta i gminy w wieku aktywności zawodowej.

 

Działania nasze realizowaliśmy w oparciu o instrumenty aktywizacji:
 

 • edukacyjnej,
 • zdrowotnej,
 • społecznej,
 • zawodowej.

 

2008 rok – aktywizowano 60 osób w tym 41 kobiet, bezrobotni – 56 , osoby niepełnosprawne 4, osoby z terenów wiejskich – 36

2009 rok aktywizowano 51 osób w tym 29 kobiet, bezrobotni - 26, osoby niepełnosprawne - 22, osoby z terenów wiejskich – 22

2010 rok aktywizowano 49 osób w tym 33 kobiety, bezrobotni - 28, osoby niepełnosprawne - 21, osoby z terenów wiejskich - 22

 

Wszyscy uczestnicy brali udział w wyjazdach integracyjno – szkoleniowych poza miejscem zamieszkania połączonych ze szkoleniami z zakresu m.in.:

 

 • zawiązywania grup samopomocowych;
 • zakładanie spółdzielni socjalnych;
 • nabycia kompetencji w relacjach międzyludzkich;
 • planowanie kariery zawodowej;
 • warsztaty adaptacyjne dla osób usamodzielniających się;
 • warsztaty komputerowe z dostępem do internetu;
 • warsztaty z komunikacji interpersonalnej itp..
 • 79 osób wykonywało prace społecznie użyteczne.

W zależności od potrzeb uczestnicy mieli możliwość skorzystania z pomocy:
 

 • psychologa;
 • doradcy zawodowego;
 • trenera pracy w Klubie Integracji Społecznej.

 

Uczestnicy otrzymali także wsparcie w postaci zasiłków celowych w zależności od sytuacji osobistej.
Kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych wyjechało na turnusy rehabilitacyjne do ośrodków nad morzem.

 

Ponad 100 osób zdobyło dodatkowe kwalifikacje m. in. w zawodach:
 

 • kierowca wózków widłowych;
 • sprzedawca magazynier;
 • fryzjer;
 • opiekunka osób starszych;
 • spawacz;
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • opiekunka dziecięca;
 • kucharz – kelner;
 • kursach na prawo jazdy kat B.

 

GALERIA ZDJĘĆ EDYCJA  2008 - 2010Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 922917