Przejdź do treści
Fundusze Europejskie

O zespole

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szprotawie został utworzony w związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Oświata, Ochrona Zdrowia, Organizacje Pozarządowe, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, Urząd Miejski w Szprotawie). Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność pomocy pozwala także wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Podstawy prawne działania Zespołu:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. DZ.U. z 2015r poz. 1390 )
 • ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2015r poz. 163 z późn. zm.)

Akty prawne obowiązujące na terenie miasta Szprotawy:

 • Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szprotawa.

 • Zarządzenie Nr 0050/176/2015 Burmistrza Szprotawy z 29 października 2015r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Skład Zespołu

 • Lączak Jolanta - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie

 • Szlachta Renata - pracownik socjalny

 • Zdzisław Wilczyński - lekarz rodzinny

 • Joanna Lesisz - kurator, specjalista Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

 • Staniaszek Krystian - policjant

 • Stapurewicz Teresa - przedstawiciel organizacji pozarządowej

 • Brodzińska Cecylia - nauczyciel

 • Donata Hejnosz - sekretarz Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Szprotawy

 

Dane kontaktowe

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

ul. Krasińskiego 23

67-300 Szprotawa

tel: 68 376 32 30Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 922934