Przejdź do treści
Fundusze Europejskie

Wolontariat

 

 

PROGRAM WOLONTARYSTYCZY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZPROTAWIE

 


 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ).

Ustawa z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z zm).

 

Cel programu

Wolontariat jest bezpłatnym, świadomym i dobrowolnym działaniem na rzecz innych, wykraczającym poza więzi rodzinno- koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariuszem może być praktycznie każdy w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Niniejszy Program jest formą wytycznych, które pomogą Ośrodkowi w organizowaniu Klubu Wolontariatu i pracą wolontariuszy.

Głównym celem wdrażania programu Wolontarystycznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie jest integracja mieszkańców Szprotawy wokół lokalnych problemów społecznych poprzez wykorzystanie ich aktywności na rzecz osób i grup potrzebujących. Realizacja programu ma również na celu wdrażanie metody Centrum  Aktywności Lokalnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wg. której Ośrodek stanie się animatorem zmian w społeczności lokalnej a w przypadku wolontariatu niejako łącznikiem pomiędzy pomagającymi i potrzebującymi pomocy. 

 

Obszar działań

Realizacja Programu skupiona jest głównie na obszarze gminy Szprotawa. Nie wyklucza się jednak podejmowania działań o szerszym zasięgu o ile zaistnieje takowa potrzeba.

 

Działania wolontarystyczne

Głównymi działaniami podejmowanymi przez Klub Wolontariatu jest: wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie Szprotawy, wsparcie osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych, pomoc dzieciom w nauce i organizowaniu czasu wolnego, pomoc przy organizowaniu imprez okolicznościowych, pomoc w zbiórkach żywności i odzieży.

 

Zarządzanie Klubem Wolontariatu

Z uwagi na to, że Klub Wolontariatu utworzony jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie to osobą decyzyjną we wszelkich sprawach jest jego kierownik. Kierownik wskazuje Lidera Klubu Wolontariusza, który pełni funkcję koordynatora, bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację Programu. W szczególności do zadań Lidera należy:

- współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka oraz partnerami lokalnymi;

- pozyskiwanie wolontariuszy;

- przyjmowanie zadań i weryfikacja zadań dla wolontariuszy;

- tworzenie bazy danych zarówno wolontariuszy jak i odbiorców ich usług;

- opracowanie i prowadzenie potrzebnej dokumentacji;

- promocja wolontariatu w środowisku;

- przygotowywanie umów / porozumień o współpracy, wyznaczenie zadań wolontariuszom, wprowadzenie ich w środowisko świadczenia usługi, monitorowanie ich pracy, wydawanie zaświadczeń.

 

Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki zarówno Klubu Wolontariatu jak i wolontariusza określa w pełni Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ).

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 922918