Przejdź do treści
Fundusze Europejskie

Przetargi

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń OPS


 


 

Zapytanie ofertowe na szkolenia dla pracowników OPS


Załączniki:Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji KSIĘGOWA PROJEKTU


 

 


 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji EKSPERTA DS. WDROŻENIA ZMIANPrzetarg nieograniczony - usługi opiekuńcze 

Zapytanie ofertowe o świadczenie usług pocztowych

Zapytanie ofertowe o świadczenie usług pocztowych.Zapytanie ofertowe na konwój gotówki

Zapytanie ofertowe na konwój gotówki.

 Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług opiekuńczych

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Szprotawa.   

Załączniki:

 

 

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny.


Załączniki:

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług rehabilitacyjnych

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zabiegów rehabilitacyjnych.

Szczegóły oferty w załaczniku poniżej. 


Załączniki:

 


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, dotkniętych różnymi problemami życiowymi oraz problemem przemocy w rodzinie.Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń zawodowych

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapytanie ofertowe na wykonanie usług rehabilitacyjnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usług rehabilitacyjnych dla 8 osób (zgodnie z zaleceniami lekarskimi) w ramach projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane budynku OPS w Szprotawie

09.03.2016r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

 


Zapytanie ofertowe na organizację pogrzebu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę kompleksowej organizacji pogrzebu dla osób bezdomnych, które zmarły na terenie Gminy Szprotawa, zmarłych, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy, jeżeli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji, zmarłych bez ustalonej tożsamości, których zwłoki odnaleziono na terenie Gminy, mieszkańcom innych gmin o ustalonej tożsamości, którzy zmarli lub których zwłoki odnaleziono na terenie Gminy Szprotawa. Planowany termin realizacji od dnia 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r.

Załączniki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu Żagańskiego w okresie od dnia 02 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r.

Załączniki:


Zapytanie ofertowe - asystent rodziny dla 8 rodzin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny dla 8 wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Załączniki:


Zapytanie ofertowe - asystent rodziny dla 15 rodzin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny dla 15 wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Załączniki:


Zapytanie ofertowe - organizacja wyjazdu nad jezioro

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja - alternatywą na lepsze jutro” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza zapytanie ofertowe na organizację 5- dniowego wyjazdu o charakterze integracyjno - turystyczno - edukacyjnym.

 

 


Zapytanie ofertowe o cenę usług - kurs prawa jazdy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług – szkolenie zawodowe: kurs prawa jazdy kat B.


 


Zapytanie ofertowe o cenę ogrodzenia metalowego kutego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę ogrodzenia metalowego kutego.Zapytanie ofertowe – konwój o ochrona środków pieniężnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi z zakresu konwojowania i ochranianie środków pieniężnych pobieranych w banku z przeznaczeniem na wypłat świadczeń z pomocy społecznej.


 

 


Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na zadanie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Szprotawa do realizacji zadania wybrano firmę:

 

Firma: „Gwarant” - Tomczyk, spółka jawna

Adres: ul. Rynek 3 A

67-200 Głogów


 


Zamówienie publiczne na świadczenie usług opiekuńczych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zamówienie publiczne na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Szprotawa.

 

 

 


Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu Żagańskiego.Zapytanie ofertowe - usługi z zakresu okulistyki

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na usługi z zakresu okulistyki – świadczenie zdrowotne (badanie wzroku) w zakresie konsultacji okulistycznej u pracowników OPS w Szprotawie niezbędne do wykonania wstępnych, okresowych lub kontrolnych badań pracowniczych oraz wystawienia zaświadczenia lekarskiego z ewentualnym zaleceniem stosowania okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego.Zawiadomienie o wyborze oferty - dożywianie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza wyniki z przetargu nieograniczonego na dożywianie osób W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W PUNKTACH – STOŁÓWKACH NA TERENIE GMINY SZPROTAWA W FORMIE KATERINGU.

 


Protokół zamówienia publicznego - dostawa węgla

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza wyniki zapytania oferowego na dostawę węgla brunatnego dla podopiecznych Ośrodka.

 

Załączniki:

 

 


Przetarg nieograniczony na dożywianie osób w punktach - stołówkach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza przetarg nieograniczony na DOŻYWIANIE OSÓB W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W PUNKTACH – STOŁÓWKACH NA TERENIE GMINY SZPROTAWA W FORMIE KATERINGU.

Przedmiot zamówienia dotyczy codziennej dostawy w dni robocze do punktów – stołówek na terenie gminy Szprotawa ciepłych posiłków (w tygodniu: pięć dni – dwa dania obiadowe), w celu dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie kateringu. Dostawa posiłków dla około 423 osób dorosłych ma odbywać się codziennie w dni robocze przez około 250 dni tj. od 02.01.2014r. Do 31.12.2014r. oraz dla dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych codziennie w dni robocze przez około 178 dni tj. od 02.01.2014r. do 31.12.2014r. Z uwzględnieniem przerw obowiązujących w trakcie roku szkolnego dla około 13 dzieci.

 

 

 


Zapytanie ofertowe na organizację pogrzebu dla bezdomnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę kompleksowej organizacji pogrzebu dla osób bezdomnych, które zmarły na terenie Gminy Szprotawa, zmarłych, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy, jeżeli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji, zmarłych bez ustalonej tożsamości, których zwłoki odnaleziono na terenie Gminy, mieszkańcom innych gmin o ustalonej tożsamości, którzy zmarli lub których zwłoki odnaleziono na terenie Gminy Szprotawa. Planowany termin realizacji: 2014r.


 

Załączniki:

 


Zapytanie ofertowe na dostawę paczek dla podopiecznych OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostarczenia paczek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

 

Przedmiot zamówienia :

Paczka nr 1 – Dostarczenie paczek mikołajkowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie

Paczka nr 2 – Dostarczenie paczek żywnościowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

 

Planowy termin realizacji zamówienia:

Paczka nr 1 – 06.12.2013r.

Paczka nr 2 – 16.12.2013r.

 

Załączniki

 


Zapytanie ofertowe na obsługę informatycznę OPS w Szprotawie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równości 14 000 euro na: ŚWIADCZENIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I BIEŻĄCEJ ADMINISTRACJI SIECIĄ INFORMATYCZNĄ.

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania ciągłości pracy systemu informatycznego od dnia 01.01.2014r.

 

Załączniki

 

 


 

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla brunatnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy węgla brunatnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zapytanie ofertowe na zakup przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie węgla brunatnego.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 100 ton węgla brunatnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie. Dostawa ma się odbyć w okresie od dnia 06 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. na terenie miasta i gminy Szprotawa na podstawie listy osób sporządzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Załączniki:

 


Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja - alternatywą na lepsze jutro” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych:

  • wózek jezdniowy

  • kasa fiskalna

  • fakturzysta

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 922925