Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szprotawa jest:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713),

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876)

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218),

 • Uchwała NR VII/48/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegołowych waruków jego funkcjonowania.

 • Uchwała Nr XLII/276/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 czerwca 2017r. W sprawie ,, Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022"

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

 • zatrzymanie przemocy w rodzinie,

 • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy,

 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny,

 • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie,

 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z doświadczania przemocy,

 • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje.

Zespół może powołać grupę roboczą- zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić: pracownicy socjalni, dzielnicowi, specjaliści ds. terapii uzależnień, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi.

Zadaniem grup roboczych jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim. Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00