Przejdź do treści
Fundusze Europejskie

Lokalna Strefa Bezpieczeństwa - Stop Przemocy

 

Program osłonowy dla ofiar przemocy w rodzinie realizowany na terenie Szprotawy

,,LOKALNA STREFA BEZPIECZEŃSTWA – STOP PRZEMOCY"

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie w lipcu br. podejmie realizację projektu ,,Lokalna Strefa Bezpieczeństwa – Stop Przemocy" na który otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2013r". Przyznana kwota dotacji wynosi 10 000 zł. a wartość całego projektu to 12 800 zł.

Działania realizowane w ramach projektu będą skierowane przede wszystkim do rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie z terenu Szprotawy oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy i Grup Roboczych działających w Szprotawie.

 

W ramach przedsięwzięcia prowadzone będzie:

 • poradnictwo specjalistyczne w formie indywidulanych spotkań z psychologiem i prawnikiem ,,Weekend ze specjalistą",
 • zajęcia edukacyjno – profilaktyczne ,, Akademia Spokojnego Rodzica ",
 • warsztaty edukacyjne ,,Super Rodzic".

 

Program zakłada również:

 • przeprowadzenie badań ankietowych w szkołach oraz środowisku lokalnym w zakresie tzw. ,,grup ryzyka",
 • opracowanie Gminnego Raportu,
 • pogadankę edukacyjną,
 • organizację festynu integracyjno – rodzinnego.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie i spełniające nastepujące kryteria:

 • zamieszkałe na terenie gminy i miasta Szprotawa,
 • dotknięte przemocą w rodzinie,
 • zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie,
 • wszystkie inne, które są zainteresowane wiedzą nt. zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Prosimy o zgłaszanie się osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ul.Sienkiewicza 5 w godzinach od 7:00 do 15:00 (pok. nr 3 i pok. nr 6) lub dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem e – maila: zi@ops-szprotawa.pl w celu potwierdzenia udziału w projekcie.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2013r – 31.12.2013r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNYOśrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 922942