Przejdź do treści
Fundusze Europejskie

Projekt 2.5

 

ZMIANA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA W ZAKRESIE PRACY SOCJALNEJ

 

W związku z przystąpieniem OPS w Szprotawie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. do projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
od 4 maja 2020r. następuje zmiana organizacyjna struktury pracy pracowników socjalnych.

 

Istotną zmianą jest to, że podział Gminy na dotychczasowe rejony przestaje obowiązywać z dniem 4 maja br. Pracownicy socjalni będą pracować w zespole ds. pracy socjalnej, w zespole ds. usług, w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz na stanowisku ds. pierwszego kontaktu.

 

Osoby zgłaszające się po pomoc społeczną po raz pierwszy do Ośrodka powinny kontaktować się z pracownikiem ds. pierwszego kontaktu. Osoby korzystające z pomocy OPS powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych wg załączonego schematu. Mając na względzie tak duże zmiany prosimy Państwa o wyrozumiałość i w razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
z dotychczasowym pracownikiem socjalnym. Godziny pracy pracowników socjalnych pozostają bez zmian.

Stanowisko/zespół

Pracownik socjalny

Telefon

Stanowisko
ds. pierwszego kontaktu

(ul. Żagańska 6)

Małgorzata Rybak

533-324-103

Zespół ds. pracy socjalnej

(ul. Żagańska 6)

Agnieszka Kuzyszyn

699-902-732

Maria Tomaszewska

533-324-101

Sylwia Radzimska

699-902-734

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

(ul. Żagańska 6)

Renata Szlachta

533-324-104

Marta Jędroszkowiak

533-324-110

Anna Suszko

699-902-733

Zespół ds. usług

(ul. Krasińskiego 23)

Marta Cyganik

699-902-731

Magda Leszko

699-902-718

Zbigniew Miga

699-902-719

Aneta Ciołka

533-324-102

Asystenci rodziny

Emilia Domagała

697-987-141

Małgorzata Stępińska

533-324-105

Zespół Interdycyplinarny

 

Renata Szlachta

533-324-104

 Protokół postepowania.  Zakup mebli na potrzeby pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie


Załączniki:


Zapytanie ofertowe na zakup mebli biurowych.

Załączniki:

 


W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie w 2020r. realizowany jest projekt: "Gotowi na zmiany". W trakcie realizacji w/w projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla pracowników OPS w Szprotawie:

  • Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej;
  • Nowe rozwiązania organizacyjno – prawne w pomocy społecznej (idea zmian, wymogi, zadania, zakresy czynności, współpracy i wymiany informacji);
  • Obsługa klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, podejście do trudnego klienta, bezpieczeństwo, równość płci i niedyskryminacji w obsłudze;
  • Modele realizacji usług wybrane wg potrzeb gminy;
  • Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, pracą w grupach i pracą w środowisku - projekt socjalny;
  • Szkolenie z zakresu superwizji dla pracowników socjalnych.

Protokół postepowania - "Zakup sprzętu komputerowego"

Załączniki:


 

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń OPS


 


Zapytanie ofertowe na szkolenia dla pracowników OPS


Załączniki:

 


Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji KSIĘGOWA PROJEKTU


Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji EKSPERTA DS. WDROŻENIA ZMIAN


 

Informacja o projekcie "Gotowi na zmiany"

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt: "Gotowi na zmiany". Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej poprzez utworzenie 3 zespołów i 1 stanowiska pracy tj. zespół ds. pracy socjalnej, zespół ds. usług, zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz stanowisko ds. pierwszego kontaktu. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej, szkolenia dla pracowników OPS w Szprotawie oraz doposażenie Ośrodka.

Projekt jest w całości dofinansowany ze środków UE i wartość realizacji wynosi 383 936,37 zł.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Tadeusz PozaroszczykOśrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 922889