Przejdź do treści
Fundusze Europejskie

Program Aktywności Lokalnej

 

Od 2011 roku projekt pt: „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro” realizowany jest w ramach Gminnego Programu Aktywności Lokalnej (PAL) zgodnie z uchwałą nr V 33/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27.01.2011r.

Program skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej (np. niepełnosprawnych, osób wychodzących z placówek opiekuńczo-wychowawczych), mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy.

Założeniem PAL na lata 2011 – 2013 jest poprawa warunków i jakości życia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Szprotawa, skierowana do osób, rodzin, grup społecznych oraz ich środowiska poprzez:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • angażowanie lokalnej społeczności;
 • podejmowanie działań zintegrowanych i wielokierunkowych;
 • współpraca OPS z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi;
 • otwartość OPS na potrzeby środowiska lokalnego.

 

Celem głównym PAL jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Cele szczegółowe

 • zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans dla grup marginalizowanych m.in. osób, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, młodzieży i osób starszych;
 • zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego;
 • wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców;
 • prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym;
 • zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich świadomości obywatelskiej;
 • zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych;
 • promowanie postaw prospołecznych.

 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej przewiduje się możliwość zastosowania:

 

1. Zasiłków i pomoc w naturze

2. Środowiskowej pracy socjalnej

3. Instrumenty aktywnej integracji:

 • instrumenty aktywizacji zawodowej,

 • instrumenty aktywizacji społecznej,

 • instrumenty aktywizacji edukacyjnej,

 • instrumenty aktywizacji zdrowotnej.

4. Prac społecznie użytecznych

5. Działania o charakterze środowiskowym

 

ODBIORCY PROJEKTU
 

 • osoby bezrobotne;
 • osoby nieaktywne zawodowo;
 • zatrudnieni (pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 50% grupy docelowej), zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
 • osoby z otoczenia - osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz inne osoby zamieszkujące w danym środowisku będące w wieku aktywności zawodowej;
 • osoby niepełnosprawne co najmniej 10%.

 

PAL Edycja 2011

PAL Edycja 2012

PAL Edycja 2013Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 922911