Przejdź do treści

ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ

 

21 marca 2017 roku, po raz jedenasty, pracownicy socjalni na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Pracy Socjalnej (World Social Work Day). Jest to doroczne wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych.

Z tej okazji należy przypomnieć, iż praca socjalna, będąca od ponad stu lat jedną z form wspierania osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jest działalnością prospołeczną, prowadzoną przez profesjonalnych pracowników socjalnych. Wartości pracy socjalnej ujęte są w zawodowych, narodowych i międzynarodowych, kodeksach etycznych.

Celem pracy socjalnej jest promowanie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, odpowiedzialności publicznej, szacunku dla różnorodności oraz tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia, dla dobra społeczności lokalnych.

Praca socjalna, to wciąż rozwijająca się interdyscyplinarna działalność zawodowa, podejmująca nowe wyzwania w zakresie promowania zmian społecznych. To pomoc w rozwiązywaniu problemów, wzmacnianie i wspieranie w celu osiągnięcia pozytywnego i satysfakcjonującego poziomu życia. Jest formą pomocy społecznej, na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku. Odpowiada zarówno na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne, ludzkie (osobiste i społeczne) problemy.

Dzień Pracy Socjalnej to czas, w którym należy przypomnieć o konieczności kształtowania odpowiedniej lokalnej polityki społecznej i rozwijania właściwej infrastruktury, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, dla wspólnego dobra.


Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 755950