Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

Nabór do projektu: Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro

Utworzono dnia 06.05.2021

 

Nabór do projektu

Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro

 

W dniu 1 maja 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację Projektu pt. Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro.

 

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno - zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar gminy Szprotawa, w terminie od 1 maja 2021 r. do 31.12.2022 r.

Celem szczegółowym jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej i zdolności do zatrudnienia UP.

Grupą docelową będzie 100 osób zamieszkujących w gminie Szprotawa w woj. Lubuskim, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o Pomocy Społecznej.

 

Projekt skierowany jest do m.in. osób:

- biernych zawodowo,

- z niepełnosprawnościami,

- bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych,

- o niewystarczających kwalifikacjach zawodowych.

 

Projekt pt: Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

Panią Jolantą Lączak tel. 699 902 721

Panią Sylwią Radzimską tel. 699 902 734

Panią Agnieszką Kuzyszyn tel. 699 902 732

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie ul. Żagańska 6

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00