Przejdź do treści

KonkursyOgłoszenie o konkursie na dożywianie dzieci w Zespole Przedszkolnym w Szprotawie

Załączniki:

 


Protokół z otwartego konkursu na dożywianie dzieci i młodzieży

Protokół z posiedzenia Komisji powołanej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu "Przygotowanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objetych pomocą społeczną"

 

Załączniki:


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta ds. księgowych

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta ds. księgowych.


Załączniki:

 

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Projektu

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu w związku z realizacją projektu "Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro" 

Załączniki:

 

 


Ogłoszenie o konkursie na dożywianie dzieci i młodzieży w 2019 roku

 

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. " Przygotowywanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objetych pomocą społeczną". 


Załączniki:

 

 

Inormacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych w O.środku Pomocy Społecznej w Szprotawie.Lista kandydatów spełniających wyamagania formalne na stanowisko referenta

Informujemy, że w związku z ogłoszonym konkursem wpłynęły 4 oferty, w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się się następujący kandydaci spełniający wymagania formalnie określone w ogłoszeniu:

 


Załączniki:


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej


Załączniki:


Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie zawodowe: Prawo jazdy kategoria B

Szkolenie zawodowe: Prawo jazdy kategoria C

Szkolenie zawodowe: Kurs na wózki widłowe (jezdniowe)

Szkolenie zawodowe: Kurs na operatora koparko – ładowarki III klasa – wszystkie typy

Szkolenie zawodowe: Kurs spawania MAG/MIG/TIG/MMA

 


Zapytanie ofertowe - asystent rodziny 8 rodzin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny dla 8 wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Załączniki:

 


Zapytanie ofertowe - asystent rodziny 15 rodzin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny dla 15 wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Załączniki:

 


Wyniki naboru kandydatów na stanowisko - referent w OPS w Szprotawie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie podaje do publicznej wiadomości protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie.

Załączniki:

 


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie.

 

Załączniki:

 


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie.

 

 


Protokół zamówienia publicznego – Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie podaje wyniki zapytania ofertowego na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. Do 31 grudnia 2015r.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

  1. Małgorzacie Szafert, Szprotawa - świadczenie usług asystenta rodziny dla 15 wskazanych rodzin.

  2. Jolancie Lączak, Szprotawa - świadczenie usług asystenta rodziny dla 8 wskazanych rodzin.

 

 


Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z pomocy społecznej

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z pomocy społecznej w zakresie: przygotowywania i wydawania posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną.

 


Nabór na stanowisko prowadzącego zajęcia rekreacyjno – ruchowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro” ogłasza nabór na stanowisko prowadzącego zajęcia rekreacyjno – ruchowe na okres od maja 2014 roku do sierpnia 2014roku.Nabór na stanowisko - Asystent do spraw monitoringu i szkoleń

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro” ogłasza nabór na stanowisko Asystent do spraw monitoringu i szkoleń na okres od 01 marca 2014r. do 31 grudnia 2014r. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, ul. Krasińskiego 23, 67-300 Szprotawa w terminie do dnia 26 lutego 2014r. godz: 12.00

 


 


Nabór na stanowisko - Koordynator projektu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro” ogłasza nabór na stanowisko Koordynator Projektu na okres od 01 marca 2014r. do 31 grudnia 2014r. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, ul. Krasińskiego 23, 67-300 Szprotawa w terminie do dnia 26 lutego 2014r. godz: 12.00


 

 


Protokół zamówienia publicznego – Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie podaje wyniki zapytania ofertowego na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. Do 31 grudnia 2014r.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

  1. Małgorzacie Szafert, Szprotawa - świadczenie usług asystenta rodziny dla 20 wskazanych rodzin.

  2. Annie Konczalskiej, Szprotawa - świadczenie usług asystenta rodziny dla 10 wskazanych rodzin.

Załączniki:

 

 


Protokół zamówienia publicznego - obsługa prawna OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie podaje wyniki z zapytania ofertowego na obsługę prawną Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Chmielewska – Szylar, ul. Kościuszki 51/1, 67-300 Szprotawa.


Załączniki:

 


Konkurs ofert rozstrzygnięty - wydawanie posiłków w szkołach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie podaje wyniki rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert z dnia 20 grudnia 2013r. Dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z dnia 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa w 2014 roku w zakresie: Przygotowywania i wydawania posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną 

Została wybrana oferta złożona przez: Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel

 


 


Zapytanie ofertowe - obsługa prawna OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na obsługę prawną Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.


Załączniki:

 


Zapytanie ofertowe - asystent rodziny dla 10 rodzin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny dla 10 wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


 


Zapytanie ofertowe - asystent rodziny dla 20 rodzin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny dla 20 wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Szprotawa w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 

 


Zapytanie ofertowe - prowadzący spotkania edukacyjno - profilaktyczne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w ramach realizowanego Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ,,LOKALNA STREFA BEZPIECZEŃSTWA – STOP PRZEMOCY ”ogłasza nabór na stanowisko prowadzący spotkania edukacyjno – profilaktyczne „Akademia Spokojnego Rodzica” w okresie od września 2013r do grudnia 2013r.

 

Załącznik Akademia Spokojnego Rodzica

 


 

Zapytanie ofertowe - prowadzący warsztaty edukacyjne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w ramach realizowanego Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie",,LOKALNA STREFA BEZPIECZEŃSTWA – STOP PRZEMOCY ”ogłasza nabór na stanowisko prowadzący warsztaty edukacyjne „Super Rodzic”w okresie od września 2013r do grudnia 2013r.

 

Załącznik Super Rodzic

 


 

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie podaje wyniki z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert z dnia 5 sierpnia 2013r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa w 2013 roku w zakresie:

Przygotowywania i wydawania posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną.

Została wybrana oferta złożona przez: Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel

Przyznana kwota dotacji: 199874,80 zł.

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 827902