Przejdź do treści

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

 

Klub Integracji Społecznej jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej działającą od styczna 2010r. przy ul. Krasińskiego 23 w Szprotawie. Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem realizowanego w KIS programu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych poprzez działania umożliwiające udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

 

W ramach Klubu realizowane są:

 

  • praca z osobami bezrobotnymi - warsztaty motywacyjne,

  • przygotowywanie osoby bezrobotnej do kontaktu z pracodawcą, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, zakładanie kont internetowych,

  • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla osób bezrobotnych, przygotowujących do powrotu na rynek pracy,

  • prace społecznie użyteczne we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu, (forma aktywizacji biernych zawodowo klientów pomocy społecznej, które zakładają pracę 10 godzin w tygodniu.

 

Z Klubu korzystają także firmy szkoleniowe prowadzące kursy zawodowe dla naszych klientów a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Jedną z liczniejszych grup są słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy uczą się tutaj obsługi komputera i tak jak pozostała część mieszkańców korzystają z naszych porad i bezpłatnego dostępu do internetu.

KIS współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem EFS i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

 

Klub Integracji Społecznej

ul. Krasińskiego 23 (parter)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 7.00 – 15.00

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 827910